σε

Ανέκδοτο : Tο κανόνι !

Το ανέκδοτο : Tο κανόνι !

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: – Συγχαρητήρια κύριε, κάνατε δίδυμα!

ΚΥΡΙΟΣ: – Με τέτοιο “κανόνι” που έχω, μόνο δίδυμα κάνω!!!

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: – Καλά, αλλά να καθαρίζετε λίγο και το κανόνι, γιατί τα μωρά βγήκαν μαύρα!