σε

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Πάνε 4 στον ΚΟΣΚΩΤΑ για συνεντευξη.. Πολύ γέλιο

ΑΝΕΚΔΟΤΟ Πάνε 4 στον ΚΟΣΚΩΤΑ για συνεντευξη.. Τρελό γέλιο

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Εϊναι ο Κοσκωτάς και έπαιρνε συνεντεύξεις από υποψηφίους για θέση στελέχους, και ρωτούσε μια απλή ερώτηση για να βρει τον πλέον κατάλληλο.
Η ερώτηση ήταν:
Τι είναι δύο και δύο;
Ο πρώτος υποψήφιος ήταν δημοσιογράφος και απάντησε: “εικοσιδύο”.
Ο δεύτερος υποψήφιος ήταν μηχανικός και απάντησε: “Ανάμεσα σε 3,999 και 4,001”.
Ο τρίτος υποψήφιος ήταν δικηγόρος καi….

ι απάντησε: “Στην υπόθεση Τάδε εναντίον Δείνα δύο και δύο αποδείχτηκε ότι είναι τέσσερα”.
Ο τελευταίος υποψήφιος ήταν λογιστής. Όταν άκουσε την ερώτηση, σηκώθηκε, έκλεισε την πόρτα, ξανακάθισε, πλησίασε τον επιχειρηματία και..
τον ρώτησε με σιγανή φωνή: “Πόσο θέλετε εσείς να κάνει;”
Ο λογιστής πήρε την θέση.